Het behangen van een appartement van 70 m²: wat zijn de kosten?<

Wallpapers zijn de laatste jaren weer erg trendy geworden – maar het behangen zelf is niet voor iedereen weggelegd. Wat het kost om een appartement van 70 m² te laten behangen, kunt u in ons interview met de kostencontrole-expert te weten komen.

appartement 70m² behangen kosten

Vraag: Hoeveel kost het om een appartement van 70 m² te behangen?

Kostencontrole-expert: Ten eerste moeten we vaststellen dat de grootte van het appartement slechts in zeer beperkte mate iets zegt over de mogelijke kosten. De muren, niet de vloer, moeten worden behangen. De grootte van de muuroppervlakken kan met 70 m² vloeroppervlak behoorlijk verschillen, afhankelijk van het aantal kamers en de indeling van het appartement.Een directe verbouwing van woonruimte naar wandruimte is daarom niet mogelijk. U kunt echter een ruwe schatting krijgen als u het vloeroppervlak van het appartement met 3,5 vermenigvuldigt. Voor appartementen met veel kleine kamers en dus veel scheidingswanden moet u daarentegen eerder een factor 4 gebruiken voor een plausibele schatting.

In ons voorbeeld geeft dit ons een totaal muuroppervlak van ongeveer 245 m². Over het algemeen kost het behangen van wanden tussen de 6 en 15 euro per m², dus de geschatte totale kosten liggen tussen de 1.500 en 3.700 euro.

Dit geldt echter alleen voor de kosten van het behang. In principe moet men onderscheid maken:

  • het behangen
  • noodzakelijk voorbereidend en aanvullend werk

We hebben de kosten voor het behangen al vastgesteld op ongeveer 6 EUR per m² tot 15 EUR per m² in de meeste gevallen. Afhankelijk van het gekozen behang kan dit ook iets duurder zijn. Als u bijvoorbeeld een voorbeeldbehang wilt aanbrengen, moet u meestal 2 EUR per m² toevoegen aan 5 EUR per m², omdat de kosten veel hoger zijn.

Voorbereiding en bijkomende kosten

behangkosten voorbereiding

De voorbereidingskosten kunnen hoger zijn dan de behangkosten

Het is belangrijk om te weten dat het niet mogelijk is om op elk oppervlak eenvoudigweg te behangen. Het kan nodig zijn om eerst oud behang te verwijderen, muren in te vullen of een afvalbehang aan te brengen.

Het verwijderen van oud behang kost meestal vanaf ongeveer 5 EUR per m², maar kan ook tot 20 EUR per m² kosten voor complexe verhuizingen. Ook vulwerk kan ongeveer 20 euro per m² kosten, maar als de muur in een bijzonder slechte staat verkeert, kan dit snel verdubbelen.

Noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden wanneer de muur in een zeer slechte staat is en er problematische voorcoatings zijn, kunnen de kosten al snel enorm duurder maken, tot het behang zelfs dan het minste op de rekening wordt.

Ook mag niet worden vergeten dat houtsnippersbehang ook na de installatie moet worden geverfd, wat extra kosten kan veroorzaken in de orde van grootte van 5 EUR per m² tot 10 EUR per m².

Afvalbehang daarentegen is meestal een vrij goedkope extra uitgave, die meestal slechts ongeveer 2 EUR per m² kost tot 3 EUR per m².

Voorbeeld kosten

In ons appartement van 70 m² hebben we behang aangebracht door de schilder op een geschilderd, egaal muuroppervlak.

De hier getoonde kosten zijn gemaakt in een specifiek appartement onder bepaalde lokale omstandigheden en bij uitvoering door een specifiek schildersbedrijf. De kosten voor andere 70 m² appartementen kunnen ook aanzienlijk variëren, afhankelijk van de snit van de flat en de toestand van de muur en de prijs van de betreffende schilder.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van het behangen van een appartement van deze grootte?

Kostencontrole-expert: De doorslaggevende factor hierbij is

behanger voorbereiding

De kosten zijn vooral afhankelijk van de omvang van de voorbereidende werkzaamheden
  • de individueel gegeven grootte van de te behangen muuroppervlakken (afhankelijk van de snit van het appartement)
  • de toestand van de ondergrond en de noodzakelijke nevenwerkzaamheden voor de voorbereiding van de ondergrond
  • het gekozen type behang en de voor de toepassing vereiste inspanning (hoger voor patroonbehang, lager voor vinylbehang)
  • de prijsstelling van de schilder (eventueel ook afgesproken vaste prijs voor het gehele werk)

In het algemeen kan de schilder pas een betrouwbare kostenraming geven na een nauwkeurige meting van de ruimtes en een beoordeling van de toestand van de ondergrond. Indien mogelijk moet men ook verschillende aanbiedingen vergelijken en altijd proberen een gunstige vaste prijs voor alle werkzaamheden te bedingen.